firuzkuh.fa

اذهب الى الأسفل

firuzkuh.fa

پست من طرف omidkiani في الإثنين فبراير 04, 2008 5:21 am

فیروزکوه در شرق شهرستان دماوند قرار گرفته و شرایط آب و هوایی دشوارتری در مقایسه با شهرستان دماوند دارد و معمولاً در گزارشات هواشناسی به عنوان سردترین نقطه استان گزارش می شود ، این شهرستان نیز حدود 136 اثر عمدتاً فرهنگی مورد شناسائی قرار گرفته است اما آنچه بر اهمیت گردشگری این شهرستان می افزاید شرایط آب وهوایی و جاذبه های طبیعی و گردشگری آن است همچنین وجود غار بورنیک و دریاچه آهنگ ، رودخانه حبله رود و باغات سرسبز از جاذبه های طبیعی این منطقه هستند . در حال حاضر بیشترین بازدید از منطقه بخاطر بازدید از روستای ساواشی و تنگه واشی و حجاریهای دوره قاجاریه در مسیر رودخانه حبله رود انجام می گیرد و به نوعی می توان گفت که فیروزکوه نیز از نظر عملکرد گردشگری بیشتر در سطح ملی – استان عمل می کند و حوزه نفوذ بازدید کنندگان آن شهر تهران و بخش جنوبی شهرستان شمیرانات است و از طرف دیگر آثار فرهنگی موجود که بیشترین تعداد آن امامزاده ها و قلعه ها هستند بیشتر در سطح خود شهرستان دارای اهمیت هستند و در سکونتگاههای روستایی منطقه پراکنده اند و از نظر عملکرد نیز محلی و در سطح خود روستا و بندرت در سطح شهرستان هستند .
معرفي مركز بهداشت و درمان /شبكه بهداشت و درماني تحت پوشش معاونت :
نام مركز / شبكه : شبكه بهداشت و درمان فيروزكوه
نام مدير مركز / شبكه : دكتر مرتضي ملاجعفري
مدرك و رشته تحصيلي مدير مركز / شبكه : دكتراي پزشكي عمومي
دکتر مرتضی ملاجعفری
پزشک عمومی فارغ التحصیل 71 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متولد 1344 اهل و ساکن فیروزکوه
رزومه کاری
- طرح و خارج از مرکز در شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
- از سال 1376 به عنوان رئیس واحد درمانی تامین اجتماعی فیروزکوه
- از 1385 سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
- مشاور وزیر در شهرستان جهت پیگیری امور مربوط به دهان و بهداشت
- مشاور فرماندار در امور بهداشت و درمان شهرستان
- پزشک معتمد نیروی انتظامی ، واحد های صنعتی ، راه آهن ، دانشگاه آزاد اسلامی
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

معرفي مركز بهداشت و درمان /شبكه بهداشت و درماني تحت پوشش معاونت :
- نام مركز / شبكه : مركز بهداشت شهرستان ( ستاد )
- نام مدير مركز / شبكه : دكتر فريبا ملاجعفري
- مدرك و رشته تحصيلي مدير مركز / شبكه : دكتراي پزشكي عمومي

- شرح وظايف مركز / شبكه فهرست وار :
*/تامين ، توزيع نيروي انساني
*/هماهنگي و اجراي برنامه اي بهداشتي تيم
*/پايش و ارزشيابي
*/هماهنگي درون برون بخشي
*/ساماندهي بخش بهداشت

واحد هاي تابعه مركز / شبكه :
واحد هاي ستادي : ( ستاد مركز بهداشت )
• واحد گسترش و هماهنگي شبكه
• واحد بهداشت مدارس
• واحد بهداشت محيط
• واحد بهداشت حرفه اي
• واحد آموزش بهداشت
• واحد بهداشت خانواده
• واحد بهداشت دهان و دندان
• واحد امور دارويي
• واحد آمار
• واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها
• واحد بهداشت خانواده
• آزمايشگاه

مرا كز بهداشتي و درماني
• مركز بهداشتي درماني شهري روستايي 7 تير
• مركز بهداشتي درماني روستاييي لزور
• مركز بهداشتي درماني روستايي زرين دشت
• مركز بهداشتي درماني روستايي حصاربن
• مركز بهداشتي درماني روستايي ارجمند

كاركنان مركز / شبكه :
نام و نام خانوادگي : زهرا كرمي
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس مامايي
عنوان پست سازماني : كارشناس مسئول بهداشت خانواده
مسئوليت :مسئول واحد بهداشت خانواده

نام و نام خانوادگي : مريم بدرخاني
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس ارشد مامايي
عنوان پست سازماني : كارشناس گسترش
مسئوليت : كارشناس مسئول آموزش بهداشت

نام و نام خانوادگي : بيتا قنبري
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس بهداشت عمومي
عنوان پست سازماني :كاردان بهداشتي زن
مسئوليت : مسئول بهداشت مدارس
نام و نام خانوادگي : سعيد صوراسرافيل
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس بهداشت عمومي
عنوان پست سازماني :كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها
مسئوليت : مسئول واحد مبارزه با بيماريها

نام و نام خانوادگي : آقاويردي قلي زاده
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس بهداشت حرفه اي
عنوان پست سازماني :كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي
مسئوليت :مسئول واحد بهداشت حرفه اي

نام و نام خانوادگي : محمود همايون نسب لنگرودي
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس بهداشت محيط
عنوان پست سازماني :كارشناس بهداشت محيط
مسئوليت : مسئول واحد بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي : مهين عضفي
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس روانشناسي باليني
عنوان پست سازماني :كارشناس بهداشت رواني
مسئوليت :برنامه بهداشت و روان واحد مبارزه با بيماريها

نام و نام خانوادگي : فاطمه ميرزائي
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس بهداشت محيط
عنوان پست سازماني :كارشناس بهداشت محيط
مسئوليت :كارشناس واحد بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي : مهرداد شيرخاني
مدرك و رشته تحصيلي : كاردان بهداشت حرفه اي
عنوان پست سازماني :كاردان بهداشتي مرد
مسئوليت :فعاليتهاي مربوط به واحد بهداشت حرفه اي

نام و نام خانوادگي : سكينه سراج
مدرك و رشته تحصيلي : ديپلم
عنوان پست سازماني :بهيار مربي
مسئوليت :مربي آموزشگاه بهورزي

نام و نام خانوادگي : صديقه دماوندي
مدرك و رشته تحصيلي : ديپلم
عنوان پست سازماني : بهيار
مسئوليت :مربي رابطين

نام و نام خانوادگي : خديجه كياني
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس روانشانسي باليني
عنوان پست سازماني : شركتي
مسئوليت : كارشناس جلب مشاركت مردمي

نام و نام خانوادگي : معصومه حسيني
مدرك و رشته تحصيلي : كاردان مامايي
عنوان پست سازماني : كاردان بهداشتي زن
مسئوليت : مسئول گسترش واحد بهورزي

نام و نام خانوادگي : محمد حسين دلشاد
مدرك و رشته تحصيلي : كاردان بيماريها
عنوان پست سازماني : كاردان بهداشتي مرد
مسئوليت : كارشناس برنامه بيماريها
نام و نام خانوادگي : محمد قادريان
مدرك و رشته تحصيلي : كاردان بيماريها
عنوان پست سازماني :كاردان مبارزه با بيماريها
مسئوليت : برنامه هاي واحد بيماريها

نام و نام خانوادگي : منصوره روانبخش
مدرك و رشته تحصيلي : كاردان خانواده
عنوان پست سازماني : كاردان بهداشتي زن
مسئوليت : برنامه هاي واحد خانواده

نام و نام خانوادگي : سارا رحيمي
مدرك و رشته تحصيلي : كارشناس مامايي
عنوان پست سازماني : طرحي
مسئوليت : برنامه هاي بهداشت خانواده

نام و نام خانوادگي : دكتر ندا عرفاتي
مدرك و رشته تحصيلي : دكتراي دارو سازي
عنوان پست سازماني : طرحي
مسئوليت :مسئول داروئي

نام و نام خانوادگي : دكتر حامد مدانلو
مدرك و رشته تحصيلي : دندانپزشك
عنوان پست سازماني : طرحي
مسئوليت :مسئول دهان و دندان

نام و نام خانوادگي : خسرو غفاري
مدرك و رشته تحصيلي :
عنوان پست سازماني : كارشناس مسئول واحد آمار
مسئوليت : آمار

نام و نام خانوادگي : نيلوفر خليلي
مدرك و رشته تحصيلي : ليسانس رياضي
عنوان پست سازماني : كارشناس آمار
مسئوليت : جمع آوري اطلاعات آماري مراكز

نام و نام خانوادگي : هاشم غفاري
مدرك و رشته تحصيلي :
عنوان پست سازماني : تكنسين آزمايشگاه
مسئوليت : آزمايشات مركز

نام و نام خانوادگي : شوكت فخر آور
مدرك و رشته تحصيلي : ديپلم
عنوان پست سازماني : شركتي
مسئوليت : مسئول دفتر

نام و نام خانوادگي : عليرضا هراندهي
مدرك و رشته تحصيلي :
عنوان پست سازماني : شركتي
مسئوليت : خدمات

تماس با مركز بهداشتي درماني / شبكه بهداشت و درمان :
آدرس كامل پستي : شبكه بهداشت ودرمان فيروزكوه – ميدان راه اهن – خيابان شهيد ملاجعفري – شبكه بهداشت ودرمان فيروزكوه
تلفن : 6222130-6222627-6226211-6222980- 0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM

آدرس كامل پستي : ستاد – فيروزكوه –شهرك وليعصر – جنب دانشگاه آزاد اسلامي – ستاد مركز بهداشت
تلفن : 6227676-6226211-0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM

آدرس كامل پستي : مركز بهداشتي درماني شهري 7 تير – فيروزكوه – ميدان راه آهن – خيابان شهيد ملاجعفري
تلفن : 6222627-6222130-0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM

آدرس كامل پستي : مركز بهداشتي درماني روستاي لزور – فيسروزكوه –روستاي لزور -مركز بهداشتي درماني شهداي 17 شهريور لزور
تلفن : 6823414-0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM

آدرس كامل پستي : مركز بهداشتي درماني روستايي ارجمند – فيروزكوه – روستاي ارجمند – مركز بهداشتي درماني شهيد فرزين ارجمند
تلفن : 6723414-0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM

آدرس كامل پستي : مركز بهداشي درماني روستايي زرين دشت – فيروزكوه – روستاي مزداران – مركز بهاشتي درماني شهداي زرين دشت
تلفن : 6393211-0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM

آدرس كامل پستي : مركز بهداشتي درماني روستايي حصاربن – فيروزكوه – روستاي حصاربن – مركز بهداشتي درماني شهيد باهنر حصاربن
تلفن : 6443377-0221
پست الكترونيك : BEHDASHT-FIRUZKUH@ YAHOO.COM


اين مطلب آخرين بار توسط در الإثنين فبراير 04, 2008 5:43 am ، و در مجموع 1 بار ويرايش شده است.

omidkiani
Admin

تعداد پستها : 34
Age : 31
آدرس پستي : فیروزکوه
Registration date : 2008-01-17

خواندن مشخصات فردي http://firuzkuh.yourme.net

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

firuzkuh.fa2

پست من طرف omidkiani في الإثنين فبراير 04, 2008 5:35 am

شهرستان فیروزکوه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

شهرستان فیروزکوه

شهرستان فیروزکوه یکی از شهرستان‌های استان تهران است. این شهرستان در شرق استان تهران قرار دارد و مرکز آن شهر فیروزکوه است. از نقاط دیدنی آن می‌توان به تنگه واشی و سد نمرود اشاره کرد.


تقسیمات کشوریبخش مرکزی شهرستان فیروزکوه دهستان پشتکوه (فیروزکوه)
دهستان شهرآباد
دهستان حبلرود
شهر فیروزکوه
بخش ارجمند
دهستان قزقانچای
دهستان دوبلوک
شهر: ارجمند

omidkiani
Admin

تعداد پستها : 34
Age : 31
آدرس پستي : فیروزکوه
Registration date : 2008-01-17

خواندن مشخصات فردي http://firuzkuh.yourme.net

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

firuzkuh.fa3

پست من طرف omidkiani في الإثنين فبراير 04, 2008 5:40 am

فیروزکوه‌ شهری‌ قدیمی‌ است‌ که‌ برخی‌ آن‌ را با حوادث‌ مرتبط‌ با دماوند هم چون‌ افسانه‌ فریدون‌ و ضحاک‌ مرتبط‌ می‌دانند. یکی‌ از نوشته‌های‌ معتبر درباره‌ تاریخ‌ این‌ شهر به‌ نوشته‌ محمدبن‌ جریر طبری‌ (۳۱۰۲۲۶ ه‌.ق‌) در کتاب‌ »تاریخ‌ الرسل‌ و الملوک‌« باز می‌گردد. در این‌ نوشته‌ طبری‌ می‌نویسد: »فیروز پسر یزدگرد، پسر بهرام‌ بود و پادشاهی‌ وی‌ پس‌ از آن‌ بود که‌ برادر و سه‌ تن‌ از خاندان‌ خویش‌ را کشت‌. گویند در ملک‌ وی‌ هفت‌ سال‌ پیاپی‌ قحطی‌ شد و در آن‌ دوران‌ سخت‌، رعیت‌ را چنان‌ راه‌ برد که‌ هیچ‌ کس‌ از گرسنگی‌ نمرد مگر یکی‌ و او به‌ خداوند نالید که‌ رحمت‌ خویش‌ از او و رعیت‌ او دریغ‌ ندارد و باران‌ ببارد و خدای‌ اجابت‌ کرد ولایت‌ مانند پیش‌ پرآب‌ شد و درختان‌ جان‌ گرفت‌. فیروز بگفت‌ تا به‌ ری‌ شهری‌ بسازند و آن‌ را فیروز نام‌ کرد و مابین‌ گرگان‌ و دربند نیز شهری‌ بساختند و آن‌ را فیروز نام‌ کردند و... به‌ احتمال‌ قریب‌ به‌ یقین‌ شهری‌ که‌ طبری‌ احداث‌ آن‌ رابه‌ فیروز ساسانی‌ در ری‌ نسبت‌ می‌دهد، شهری‌ جز فیروزکوه‌ نبوده‌ است‌. به‌ دلیل‌ همین‌ قدمت‌ فیروزکوه‌ از شهرهایی‌ است‌ که‌ تپه‌های‌ باستانی‌ زیادی‌ دارد.
http://fa.wikipedia.org/wiki/شهرستان_فیروزکوه

omidkiani
Admin

تعداد پستها : 34
Age : 31
آدرس پستي : فیروزکوه
Registration date : 2008-01-17

خواندن مشخصات فردي http://firuzkuh.yourme.net

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

tarikhche

پست من طرف omidkiani في الإثنين فبراير 04, 2008 5:57 am

تاريخچه
وجه تسميه فيروزكوه و تاريخ دقيق آن به روشني معلوم نيست . بسياري از روايات و نقل قولهايي كه در اينخصوص و حوادث مرتبط با دماوند و فيروزكوه نظير فريدون و ضحاك شــده است ، آميخته به افسانه و اساطير گونه مي باشد . نوشته هايي مانند ابن فقيـه همداني ( حدود 290 هجري قمري ) در كتاب « البلدان » ، مسعودي ( حدود سالهاي 334 تا 345 هجري قمري ) در كتاب « مروج الذهب » و فردوسي ( حدود 400 هجري قمري ) در شاهنامه .
شايد بتوان نوشتة محمدبن جرير طبري ( 226تا 310 هـ ق ) را در كتاب « تاريخ المرسل و الملوك » در وجه تسميه فيروزكوه قديمي ترين سند معتبر دانست . وي مي نويسد « فيروزكوه پسر يزدگرد ، پسر بهرام بود و پادشاهي وي پس از آن بود كه برادر و سه تن از خاندان خويش را كشت » . گويند در ملك وي هفت سال پياپي قحط شد و جوي و كاريز و چشمه فرو شد و درخت و بيشه بخشكيد و به دشت و كوه ، كشت و جنگل تباه شد و در آن دوران سختي و گرسنگي ، رعيت را چنان راه برد كه هيچ كس از گرسنگي نمرد ، مگر يكي ... و او به خداوند بناليد كه رحمت خويش از او و رعيت او دريغ ندارد و باران ببـارد و خداي را اجابت كرد و ولايت مانند پيش پر آب شد و درختان جان گرفتند . فيروز بگفت تا به ري شهري بسازند و آن را فيــــروز نام كرد و ما بين گرگان و دربند صول نيز شهري بساختند و آن را « روشن فيــروز » نام كرد و در آذربايجان نيز شهري بساختند و آن را « شهرام فيروز» نام كرد و چون قلمرو وي احياء شد و پادشاهي او استوار شد و دشمنان را بكشت و مغلوب كرد . از بنيان اين سه شهر فراغت يافت با سپاه خويش سوي خراسان رفت و ... »
به احتمال قريب به يقين شهري كه طبري ، احداث آن را به فيروز ساساني در ري نسبت مي دهد شهري از فيروزكوه نبوده است .
شهر فيروزكوه تا سال 1375 بخشي از شهرستان دماوند بود كه در اين سال از دماوند منتزع و به شهرستان تبديل گرديد.
اين شهرستان شامل دو بخش ، 5 دهستان و 109 آبادي است كه از اين تعداد 71 روستا داراي سكنه مي باشند.
منبع: سایت فرمانداری فیروزکوه

omidkiani
Admin

تعداد پستها : 34
Age : 31
آدرس پستي : فیروزکوه
Registration date : 2008-01-17

خواندن مشخصات فردي http://firuzkuh.yourme.net

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

firuzkuh.fa3

پست من طرف omidkiani في الإثنين فبراير 04, 2008 6:20 am

فیروزکوه یکی از شهرستان های استان تهران است که در خاوری ترین ناحیه استان واقع شده است. این منطقه با دارا بودن رودخانه های پرآب، درياچه های آب شيرين و چشمه های آب معدنی متعدد، از مناطق کوهستانی و ييلاقی استان تهران به شمار می آيد. جاذبه های طبيعی شهرستان فيروزکوه، این منطقه را درزمره ی مناطق خوش آب و هوای استان تهران قرارداده که به خصوص در فصل های گرم جاذب جمعيت شهرهای اطراف است. آثار تاريخی و جاذبه های معماری که در این منطقه وجود دارند نیز حاکی از قدمت طولانی و تاریخی منطقه است. نقش برجسته ی تنگ واشی که به دوره ی قاجاريه تعلق دارد، کاروان سراها و قلعه های قديمی، قبرستان های تاريخی و کهن به همراه بقعه امام زاده های متعددی که در اين شهرستان وجود دارند، از جاذبه های تاريخی شهرستان فيروز کوه به شمار می آيند. كشاورزی در اين منطقه به علت موقعيت جغرافيايی مساعد از رونق خوبی برخوردار است. به علت مرتفع بودن منطقه، باغ داری نيز رواج زيادی پيدا كرده و ویلاهای زیادی نیز در این ناحیه ساخته شده که شهرستان فیروزکوه را دستخوش تحولات جدی نموده است.


مکان های دیدنی و تاریخی


شهرستان فيروزکوه از جاذبه های طبيعی و تاريخی قابل توجهی برخوردار است. اين شهرستان با دارا بودن رودخانه های پرآب، درياچه های آب شيرين و چشمه های آب معدنی متعدد، از مناطق کوهستانی و ييلاقی استان تهران به شمار می آيد. جاذبه های طبيعی این منطقه، شهرستان فيروزکوه را درزمره مناطق خوش آب و هوای استان تهران قرارداده که به خصوص در فصل های گرم جاذب جمعيت شهرهای اطراف است. آثار تاريخی و فرهنگی زيادی نيز در شهرستان فيروز کوه قرار دارد که نشان گر قدمت تاريخی منطقه است. نقش برجسته تنگ واشی که به دوره قاجاريه تعلق دارد، کاروان سراها و قلعه های قديمی، قبرستان های تاريخی و کهن به همراه بقعه امام زاده های متعددی که در اين شهرستان وجود دارند، از جاذبه های تاريخی شهرستان فيروز کوه به شمار می آيند.


صنايع و معادن


كارخانه های شيشه سازی و توليد انواع شيشه از جمله صنايع مهم اين شهرستان به شمار می روند. هم چنين انواع سنگ های ساختمانی در اين منطقه وجود دارند که به روش مكانيكی و غير مكانيكی بهره برداری می شوند.


کشاورزی و دام داری


كشاورزی در شهرستان فیروزکوه به علت موقعيت جغرافيايی مساعد از رونق خوبی برخوردار است. هم چنين به علت مرتفع بودن منطقه، باغ داری نيز رواج زيادی پيدا كرده است. آب كشاورزی از رودها، چشمه ها و چاه ها تامين می شود و محصولات عمده ی اين شهرستان عبارتند از: گندم، جو، بنشن، تره بار، زرد آلو، سيب، گيلاس، گلابی، گردو، انگور و آلبالو. دام داری نيز به 2 شیوه ی صنعتی و سنتی در این منطقه رايج است. واحدهای گاوداری؛ انواع فرآورده های دامی، لبنی و گوشتی را توليد می کنند. پرورش طيور نيز در منطقه رايج است و مرغ و تخم مرغ توليد شده در واحدهای مرغ داری، عموما به مصارف داخلی می رسد.


وجه تسميه و پيشينه تاريخي


كشاورزی در شهرستان فیروزکوه به علت موقعيت جغرافيايی مساعد از رونق خوبی برخوردار است. هم چنين به علت مرتفع بودن منطقه، باغ داری نيز رواج زيادی پيدا كرده است. آب كشاورزی از رودها، چشمه ها و چاه ها تامين می شود و محصولات عمده ی اين شهرستان عبارتند از: گندم، جو، بنشن، تره بار، زرد آلو، سيب، گيلاس، گلابی، گردو، انگور و آلبالو. دام داری نيز به 2 شیوه ی صنعتی و سنتی در این منطقه رايج است. واحدهای گاوداری؛ انواع فرآورده های دامی، لبنی و گوشتی را توليد می کنند. پرورش طيور نيز در منطقه رايج است و مرغ و تخم مرغ توليد شده در واحدهای مرغ داری، عموما به مصارف داخلی می رسد.مشخصات جغرافيايي


شهرستان فيروز كوه در خاوری ترين قسمت استان تهران واقع شده است. اين شهرستان از شمال به بخش سواد كوه از استان مازندران، از خاور به مهدی شهر از استان سمنان، از باختر به شهرستان دماوند و از جنوب به استان سمنان محدود می شود. مرکز این شهرستان؛ شهر فيروزكوه است که در 52 درجه و 46 دقيقه درازای جغرافيايی و 35 درجه و 45 دقيقه پهنای جغرافيايی و در بلندی 1980 متری از سطح دريا واقع شده است. اين شهرستان در كنار جاده اصلی تهران ـ قائم شهر قرار گرفته است. مهم ترين رود منطقه رودخانه فيروزكوه با جهت شمال خاوری به جنوبی باختری است . آب و هوای منطقه سرد و خشک بوده، زمستان های سخت و تابستان های خنک از ویژگی های آب و هوایی این ناحیه است. راه اصلی تهران به شهرهای خاوری مازندران و شهرهای شمالی خراسان از كرانه شمالی شهر فيروز كوه می گذرد. دیگر مسیرهای دسترسی به شهرستان فیروزکوه عبارتند از:
ـ فيروز كوه ـ تهران به درازای 150 كيلومتر
ـ فيروز كوه ـ پل سفيد به درازای 105 كيلومتر
ـ راه فرعی فيروزكوه ـ سمنان به درازای 70 كيلومتر.
هم چنين راه آهن سراسری تهران ـ گرگان از ميان شهر فيروز كوه می گذرد.

وجه تسميه نام و پيشينه تاريخی

درباره ی فیروزکوه آمده است: فيروز كوه، شهركی قديمی و خوش آب و هوا است که ميان دماوند و هزار جريب و در 150 كيلومتری تهران قرار گرفته است. موقعيت طبيعی و داشتن دژهای استوار و گذرگاه های خطرناک، از اين شهر پناه گاهی برای مهاجمان و متجاوزان به طبرستان به وجود آورده بود، که هنوز آثار برج و باروهای عظيم آن باقی است. اين شهرک با عبور راه آهن و ايجاد خيابان ها، ساختمان ها، مغازه ها، و ايجاد ايستگاه راه آهن و انبارهای راه آهن اهميتی فراوان يافت و امروزه به صورت يک شهرستان مستقل در آمده كه شهر فيروزكوه مركز آن است.
منبع: ایرانگردی-گردشگری-توریسم-ایران-تور-سفر

omidkiani
Admin

تعداد پستها : 34
Age : 31
آدرس پستي : فیروزکوه
Registration date : 2008-01-17

خواندن مشخصات فردي http://firuzkuh.yourme.net

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

فیروزکوه

پست من طرف omidkiani في الثلاثاء فبراير 12, 2008 10:15 am

فیروزکوه از پیشین تا کنون ، دیمه همان فیروزکوه است ، تاریخچه و نقاط دیدنی فیروزکوه ، راههای فیروزکوه ، گالری عکس فیروزکوه ، انجمن های فیروزکوه ، سردترین شهر ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه ، نقشه های هوایی و ماهواره ای فیروزکوه ، firuzkuh city in tehran. firuzkuh map

omidkiani
Admin

تعداد پستها : 34
Age : 31
آدرس پستي : فیروزکوه
Registration date : 2008-01-17

خواندن مشخصات فردي http://firuzkuh.yourme.net

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد